Baneleie

Hammersengvegen 62

2618 Lillehammer

Kontakt: post@lltk.no 

Når det gjelder baneleie innendørs, leier LLTK i dag timer på fast basis av Lillehammer kommune. Utenom kursavvikling, er hallen stengt og betjenes ikke av LLTK.


Da vi ikke har et bookingsystem som kan ivareta leie på timesbasis, må man i de tilfeller dette kan være aktuelt, sende en forespørsel til klubben om mulighet for leie og om det er ledige timer.


Baneleie våren 2019 koster kr. 3600,-.  Dette gjelder fra uke 1- 18. ( Med untak av ferieukene 9 og 16). Dette gjelder fast leie av time innendørs.


Per mars 2019 er det enkelte ledige timer som kan bookes av klubbens medlemmer. Se blå felter i  tabellen til høyre.