Baneleie

Når det gjelder baneleie innendørs, leier LLTK i dag timer på fast basis av Lillehammer kommune. Utenom kursavvikling , er hallen stengt og betjenes ikke av LLTK.

 

Da vi ikke har et bookingsystem som kan ivareta leie på timesbasis, må man i de tilfeller dette kan være aktuelt, sende en forespørsel til klubben om mulighet for leie og om det er ledige timer.

 

Baneleie høsten 2018 koster kr. 3100,-. Oppstart inne er uke 38 (Gjelder fast leie av innendørs time)

 

Per november 2018 er det enkelte ledige timer som kan bookes av klubbens medlemmer. Se tabell til høyre.