Betingelser ved kursdeltakelse i LLTK

Alle kursdeltakere og/eller foresatte - forplikter seg til å lese følgende betingelser ved påmelding til kurs ;


- Deltakelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder for hele terminen. Dvs at vi følger skoleruten, høsttermin og vårtermin frem til sommerferien.


- Hvis man velger å avslutte kurset midt i terminen eller er borte fra noen treninger grunnet sykdom/skade, må man allikevel betale full kursavgift.


- Deltaker på kurs forplikter seg også til å si ifra i god tid før høstsemesteret er ferdig, hvis det ikke er aktuelt og fortsette på vårsemesteret.


- Kursdeltakere godkjenner også at enkelte treningstimer kan bortfalle ved seriespill, kurs eller uforutsette hendelser ( f.eks. sykdom hos trener). Klubben vil i de tilfeller dette skjer gjøre hva de kan for å erstatte timen hvis det lar seg gjøre.