Vil du bli bedre eller lære deg tennis ?

Ta kontakt med oss på mail: post@lltk.no

All kurs- og baneleievirksomhet i regi av LLTK krever medlemskap i klubben. Klubben følger skoleruta, og kursavgiften settes derfor med en høstsemesterpris ( august – desember) og en vårsemesterpris ( januar – juni).Offentlige helligdager og skolefridager/ferier er tatt hensyn til i beregningen av kursavgiften.


Kursavgift høstsemester 2019:

 

Barn : 2400,-

Junior : 2700,-

Student : 2700,-

Senior : 2900,-

Kursavgiften gjeler for 1 time per uke i kursperioden.


Kursavgift vårsemester 2020:

 

Barn :  2700,-

Junior : 2950,-

Student : 2950,-

Senior : 3200,-

Kursavgiften gjeler for 1 time per uke i kursperioden.