Styret i Lillehammer Lawn Tennisklubb 2019


Styremedlemmer:

Halvor Persson, leder

Jan Tore Selvik

Heidi H. Aunaas

Fredrik Alver

Morten Alver

Marthe Winquist

Jan Fredrik Kise

Bendik Ulshagen Øye


Varamedlem:

Silja Beate Heggen