Tenniscamp

Mer detaljert info rundt våre camper kommer. Kontakt trener@lltk.no dersom du lurer på noe noe før dette publiseres.

Vi arrangerer flere ulike camper gjennom året. Det siste året har vi arrangert flere uker med sommercamp for barn, samt høstferiecamp for både barn og voksne. Følg med på vår Facebookside for info om kommende camper og arrangementer.

Sommercamp

Sommercamp er et heldagstilbud for de yngste fra mandag til fredag utvalgte uker i ferien. Her er tennisglede og mestring i fokus.

Høstferiecamp

Høstferiecamp er et tilbud for både barn og voksne. For de yngste nybegynnerne tilbys en tre dagers heldagscamp inkludert lunsj. For de øvede barna, samt voksne gjennomføres det to-timers økter fra mandag til onsdag.

Vintercamp

Vi ser på mulighetene for å arrangere en vintercamp. Følg med på vår Facebookside for oppdatert informasjon.