Styret LLTK

Styret i LLTK har som mål å bidra til stadig videreutvikling av klubben. Ettersom vi er en liten klubb vil styret ha svært varierte oppgaver, også knyttet til drift. Styret møtes jevnlig gjennom året, som regel hver andre måned.

Halvor Persson

Styreleder LLTK

Halvor er styrets leder og har det overordnede ansvaret for styrets arbeid.

Kontakt: hp@ntg.no

Rune Abrahamsen

Nestleder

Rune har hovedansvaret for uteanlegget vårt, med alt fra dugnadskoordinering til vanningsanlegg og vedlikehold.

Kontakt: rune.abrahamsen@moelven.no

Heidi Hagman Aunaas 

Styremedlem

Heidi bistår i oppgaver knyttet til økonomi samt at hun har har ansvaret for og koordinerer ren- og vedlikehold i hallen.

Kontakt: heidi.hagman.aunaas@if.no

Ingvild Martini

Styremedlem

Ingvild er styrets nyeste tilskudd, og jobber med tilrettelegging i MATCHi, samt å ha ansvaret for mye av det sosiale som skjer i klubben.

Kontakt: ingvildmar@live.no

Kjetil Veen

Styremedlem

Kjetil har ansvaret for medlemsservice, og har hovedansvar for fakturering, samt medansvar for økonomi med mer.

Kontakt: kjetilveen@hotmail.com

Fredrik Alver

Styremedlem

Fredrik er sportslig ansvarlig og jobber med tilrettelegging for rekruttering og kurs. Fredrik jobber også tett opp mot marked og sponsorer. Foruten dette er han også kontaktperson opp mot klubbens trener.

Kontakt: fa@alver.as

Morten Alver

Styremedlem

Morten er sportslig ansvarlig og jobber med tilrettelegging for rekruttering og kurs. Morten jobber også tett opp mot marked og sponsorer, er kontaktpunkt mot trener og jobber med oppfølging av økonomi og regnskapssystem.

Kontakt: morten@aop.as

Bendik Ulshagen Øye

Styremedlem

Bendik har hjemmesiden og sosiale medier som sitt hovedansvarsområde i LLTK. Bendik bidrar også som ungdomsansvarlig, trenervikar og på SFO-tennis.

Kontakt: bendik_oye@hotmail.com


Varamedlemmer: Anne Kathrine Duns og Betina Langlo Jevne