Bli med på kurs hos LLTK!

Kursavgift høstsemester 2020 :

 

                               1time/uke          2t/uke                                  3t/uke

Barn                      kr. 2500,-             10% off på 2.time            15% off på 3.time

Junior                   kr. 2800,-                             «                                             «

Student                kr. 2800,-                             «                                             «

Senior                  kr. 3000,-                             «                                             «

 

Det gis 15% søskenmoderasjon for deltagende søsken nr. 2 og/eller flere.

For deltagelse på kurs i regi av LLTK er medlemsskap i klubben en forutsetning.

Dette gjelder ikke SFO-tennis.

 

Påmelding av kurs gjøres via MATCHi booking. Det betales et forskudd på kr.1000,- som bekrefter din deltakelse og resterende kursavgift etterfaktureres i starten på september.

 

For deg som har vært med tidligere vil vi i den grad det lar seg gjøre prøve å opprettholde de samme kursdagene og klokkeslett som du tidligere har deltatt på.

For nybegynnere/ nystartende i klubben, vil vi tilpasse kurstilbudet etter bl.a alder og ferdighetsnivå, samt det du legger inn av info om dette i påmeldingsskjemaet.  

 

I påmeldingsskjemaet blir det spurt om spillenivå. Fargeinndelingen forklares under 


Husk at du nå også kan bestille privattimer med trener!

Klikk her for mer info og å booke time