Klubbens historie

Lillehammer Lawn Tennisklubb ble stiftet 4. oktober 1883, og er Norges nest eldste tennisklubb Mange av stifterne var kvinner, som var en sjeldenhet i tennisens barndom i Norge. Men LLTK hadde til felles med andre tidlige tennisklubber at medlemmene stort sett kom fra borgerskapet. Den gang var lawntennis navnet på idretten, dette uavhengig om underlaget var gress eller ei. Vi har valgt å beholde navnet for å minnes idrettens opprinnelse, og for stolt å vise frem at vi er en gammel og ærverdig klubb med røtter langt tilbake i tid.

Den første tiden ble det på Lillehammer spilt tennis i Søndre park, senere på Sportsplassen sør i byen, og fra 1929 på Suttestad. Mens klubben i 1893 hadde 10 medlemmer, er det i per november 2020 ca 250 betalende medlemmer i klubben, noe som nærmer seg klubbens “gullalder” tidlig på 90-tallet. I denne perioden ble det også avholdt Norges til nå siste ATP-Challenger turnering, dette med Christian Ruud som trekkplaster. Turneringen ble vunnet av australieren Andrew Ilie, som i finalen møtte nettopp Christian Ruud. Mot slutten av 90-tallet gikk klubben inn en dyp bølgedal, som skulle vise seg å vare lenge. De siste årene har dog klubben hatt en formidabel økning i aktivitet og medlemsantall, samt en stabil og god økonomi som legger gode rammer for videre vekst og utvikling.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Tennis i Søndre Park, 1895.