Uncategorized

Retningslinjer smittevern, oppdatert 18.01.21

Tennisklubben følger tett med på all informasjon og endringer som gis fra myndighetene om hvordan vi skal forholde oss til aktiviteter som idrettslag. Det er ikke alltid like enkelt å tolke, men vi mener at det er belegg for følgende endringer fra og med onsdag 20.januar:

*  Oppstart av kursvirksomhet for alle partier som har utøvere under 20 år.

*  Booking av strøtimer og faste privattimer går som tidligere.

*  Privattime m/trener, da kun 1 person er også tillatt.

Vi er i dialog med tennisforbundet og kommuneoverlegen vedrørende åpning for kurs med seniorpartiene. Vi vil komme med ny informasjon fortløpende så snart det er noe å meddele. 

Leave a Reply