Uncategorized

Oppdatering gjeldende fra 20.februar

Fra 18.februar har regjeringen justert de nasjonale reglene for blant annet Osloregionen (tidligere omtalt som ring1). Regjeringen tillater også at det norske folk, nå kan reise på sine hytter og delta i aktiviteter der, forutsatt at de forholder seg til de enkelte virksomheters smittevernråd. Det betyr at beboere fra tidligere nedstengte kommuner, nå er velkomne til å spille hos oss.

Vi minner om våre smittevernråd:

  • Er du syk eller har sykdomssymptomer, ikke kom hit.
  • Hold minimum 1 meters avstand til enhver tid.
  • Vask hendene grundig og ofte. Bruk våre håndspritdispensere ved inngang til hall, i garderober og på banen.
  • Opphold deg ikke unødvendig i klubbens lokaler.

Leave a Reply