Uncategorized

Rex Hinchliffe 1962-2021

Det var med stor sorg vi lørdag morgen mottok beskjed om at Rex Hinchliffe var gått bort. Mannen med den rå fysikken og som alltid hadde et glimt i øyet, måtte etter kort tids sykdom gi opp kampen mot kreften. Rex har i all sin tid på Lillehammer bidratt til vårt klubbmiljø. Han har vært trener, lagleder, lagspiller, styremedlem og revisor. Han har lagt ned utallige timer på vårt anlegg og han har vært pådriveren for at vår centercourt til enhver tid har fått nødvendig stell.

Som spiller var han fryktet, selv om han ikke skremte noen da han kom tuslende med sine Dunlop grafittrackerter fra før årtusenskiftet. Du skulle være en rimelig habil spiller for å hamle opp med Rex, noe de færreste i klubben vår klarte. Rex vil minnes som en kjernekar av alle klubbens medlemmer. Våre tanker går til familien. Hvil i fred Rex ❤️🎾

Leave a Reply