Nyheter

Årsmøte 2023, 28. mars kl 18.

Her finner dere agenda for det kommende årsmøte i tennisklubben. Vi minner om at denne gjennomføres tirsdag 28.3, klokken. 18.00 i klubblokalet.

Vedlagt finner dere også:

–  Årsregnskapet for 2022

– Årsmelding for tennisåret 2022

– Kontrollutvalgets beretning

– Valgkomiteens innstilling til årsmøtet

Vel møtt!

Leave a Reply