Nyheter

Søk midler fra BNP Paribas og NTF

Norges Tennisforbund vil at alle barn skal få muligheten til å spille tennis!

NTF har etablert et fond med støtte fra KUD og BNP Paribas for å tilby tennis til barn og ungdommer fra familier med lav inntekt. Det er mulig å få full dekning for deltakeravgift i klubbenes sommerskoletennis og/eller full dekning for treningsavgift i klubbenes ukentlige tennisskole. Vi i LLTK har søkt og fått tildelt midler vi kan bruke lokalt, og du kan søke gjennom denne linken: https://forms.gle/4gm4PFCbnpAHMqvU6

Ordningen gjelder for både nye og eksisterende medlemmer i klubbene. Det kan søkes om full dekning av medlemskap, deltagelse på sommercamp i uke 32, og deltagelse på på kurs gjennom høst-semesteret.

Ordningen er tillitsbasert. NTF forventer at klubben kun gir støtte til personer i målgruppen barn og ungdom 6-19 år i familie med vedvarende lav inntekt.Det er selvsagt mulig å søke på vegne av andre, og alle søknader behandles med diskresjon. 

#tennisforalle

Leave a Reply